. test
Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej (343902)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
S/343902/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się produkcją filmów i programów telewizyjnych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię pracować w dynamicznym i twórczym środowisku.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię współpracować z osobami o różnych
zainteresowaniach i potrzebach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię sprawnie działać w sytuacjach stresujących.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi w mojej okolicy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Gdy mam do wykonanie zadanie to staram się je zrobić
dokładnie i precyzyjnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą samodzielną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię pracować w ściśle określonych terminach.
Zobacz swoje odpowiedzi
Potrafię pracować w ściśle określonych terminach.
Jestem osobą samodzielną.
Gdy mam do wykonanie zadanie to staram się je zrobić dokładnie i precyzyjnie.
Jestem na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi w mojej okolicy.
Potrafię sprawnie działać w sytuacjach stresujących.
Potrafię współpracować z osobami o różnych zainteresowaniach i potrzebach.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
Lubię pracować w dynamicznym i twórczym środowisku.
Interesuję się produkcją filmów i programów telewizyjnych.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi