. test
Technik elektryk (311303)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/311303/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu technik elektryk:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
GIMNAZJUM
ELEKTROWNIE
I ZAKŁADY
ENERGETYCZNE
SALON
FRYZJERSKI
ZAKŁAD
KALETNICZY
ZAKŁAD
POLIGRAFICZNY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż miejsce, w którym
technik elektryk może
znaleźć zatrudnienie:
SUBSTANCJE
CHEMICZNE
WCHODZĄCE
W SKŁAD FARB
DRUKARSKICH
ŻYWICE
SYNTETYCZNE
I ALDEHYDY
WYSTĘPUJĄCE
W PŁYTACH OSB
PYŁ DREWNA
ZAGROŻENIE
PORAŻENIEM
PRĄDEM
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu,
który występuje w zawodzie
technik elektryk jest:
SZLIFIERKA
WAŁEK
MALARSKI
MIERNIK
PISTOLET
LAKIERNICZY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wybierz narzędzie
lub urządzenie, które
jest często wykorzystywane
przez technika elektryka:
PODZIELNOŚĆ
UWAGI
WYTRZYMAŁOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
PRZEBOJOWOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Zaznacz cechę, która
nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik elektryk:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi