. test
Technik architektury krajobrazu (314202)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/314202 /Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się zagadnieniami związanymi z uprawą
roślin ozdobnych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię pracować na świeżym powietrzu, nawet
w zmiennych warunkach pogodowych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą dokładną i systematyczną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesują mnie zagadnienia techniczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Estetyka i piękno są dla mnie ważne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię zrozumieć rysunki techniczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Powierzone mi zadania i obowiązki chcę wykonywać samodzielnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą kreatywną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię poszerzać swoją wiedzę z zakresu botaniki.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Lubię poszerzać swoją wiedzę z zakresu botaniki.
Jestem osobą kreatywną.
Powierzone mi zadania i obowiązki chcę wykonywać samodzielnie.
Potrafię zrozumieć rysunki techniczne.
Estetyka i piękno są dla mnie ważne.
Interesują mnie zagadnienia techniczne.
Jestem osobą dokładną i systematyczną.
Lubię pracować na świeżym powietrzu, nawet w zmiennych warunkach pogodowych.
Interesuję się zagadnieniami związanymi z uprawą roślin ozdobnych.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi