. test
Technik realizacji nagrań i nagłośnień (352122)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
S/352122/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się muzyką.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię aktywnie spędzać spotykając się z ludźmi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę poświecić dużo uwagi
jednemu działaniu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób dokładnych i cierpliwych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach problemowych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w dużym hałasie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę przeszkód, żeby pracować wieczorami i w weekendy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania związane z przygotowywaniem nagłośnienia i obsługą imprez.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób łatwo nawiązujących kontakty.
Zobacz swoje odpowiedzi
Należę do osób łatwo nawiązujących kontakty.
Mam zainteresowania związane z przygotowywaniem nagłośnienia i obsługą imprez.
Nie widzę przeszkód, żeby pracować wieczorami i w weekendy.
Mogę pracować przez dłuższy czas w dużym hałasie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach problemowych.
Należę do osób dokładnych i cierpliwych.  
Nie nudzę się, gdy muszę poświecić dużo uwagi jednemu działaniu.
Lubię aktywnie spędzać spotykając się z ludźmi.
Interesuję się muzyką.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi