. test
Technik rolnik (314207)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/314207/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się botaniką i ochroną środowiska
naturalnego.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas na majsterkowaniu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesują mnie ciekawostki dotyczące hodowli roślin.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna,
nie stanowią dla mnie problemu.  
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię pracować w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię się skupić w hałasie i łatwo się koncentruję
 na wykonywanym zadaniu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem cierpliwy/a i sumienny/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam bardzo dobre zdrowie i jestem wytrzymały/a
na ciężką fizyczną pracę.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania związane są z ekologią
i ochroną środowiska.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Moje zainteresowania związane są z ekologią i ochroną środowiska.
Mam bardzo dobre zdrowie i jestem wytrzymały/a na ciężką fizyczną pracę.
Jestem cierpliwy/a i sumienny/a.
Potrafię się skupić w hałasie i łatwo się koncentruję na wykonywanym zadaniu.
Lubię pracować w zespole.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie stanowią dla mnie problemu.  
Interesują mnie ciekawostki dotyczące hodowli roślin.
Lubię spędzać czas na majsterkowaniu.
Interesuję się botaniką i ochroną środowiska naturalnego.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi