. test
Technik informatyk (351203)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/351203/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu, który
nie występuje w zawodzie
technik informatyk jest:
Quiz nr 5
MOŻLIWOŚĆ
ZWYRODNIENIA
STAWÓW
ZAGROŻENIE
PORAŻENIEM
PRĄDEM
ZMIENNE
WARUNKI
ATMOSFERYCZNE
PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE
OFIARNOŚĆ
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik informatyk:
KOMPUTER
TESTER
DIAGNOSTYCZNY
LUTOWNICA
POZIOMICA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy technika informatyka:
ARCHITEKTURA
WNĘTRZ
LOGISTYKA
ELEKTROTECHNIKA
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
informatyk znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
ZABURZENIA
WZROKU
NIEPODDAJĄCE SIĘ
KOREKCJI
ZNACZNE
ZABURZENIA
UKŁADU
NERWOWEGO
PRZEWLEKŁE
CHOROBY
SKÓRY RĄK
SKOLIOZA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż, co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego
do wykonywania zawodu
technik informatyk:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi