. test
Technik awionik (315316)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/315316/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesują mnie ciekawostki dotyczące elektroniki
i mechatroniki.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Nie mam lęku wysokości ani klaustrofobii.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem dokładny/a i trudno rozproszyć moją uwagę.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Umiem pracować w stresie i nie poddaję się presji czasu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Umiem współpracować z innymi, ale gdy jest potrzeba
potrafię samodzielnie podejmować decyzje.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię się skupić na wykonywanym zadaniu pomimo
trudnych warunków.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Łatwo uczę się języków.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrą pamięć.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania związane są z fizyką i matematyką.
Zobacz swoje odpowiedzi
Moje zainteresowania związane są z fizyką i matematyką.
Mam dobrą pamięć.
Łatwo uczę się języków.
Potrafię się skupić na wykonywanym zadaniu pomimo trudnych warunków.
Umiem współpracować z innymi, ale gdy jest potrzeba potrafię samodzielnie
podejmować decyzje.
Umiem pracować w stresie i nie poddaję się presji czasu. 
Jestem dokładny/a i trudno rozproszyć moją uwagę.
Nie mam lęku wysokości ani klaustrofobii.
Interesują mnie ciekawostki dotyczące elektroniki i mechatroniki.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi