. test
Górnik eksploatacji podziemnej (811101)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/811101/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy górnika eksploatacji podziemnej niezbędna jest wiedza z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Górnik eksploatacji podziemnej 
jest odpowiedzialny za transport urobku 
kopalnianego na powierzchnię.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Górnik eksploatacji podziemnej 
nie posługuje się w pracy ciężkim sprzętem
 i specjalistycznymi maszynami.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Głównym czynnikiem zagrażającym życiu 
w pracy górnika eksploatacji podziemnej 
jest wybuch metanu.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Górnik eksploatacji podziemnej 
nie odpowiada za wykonywanie
 planu wydobycia.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Górnik eksploatacji podziemnej powinien 
cieszyć się bardzo dobrym zdrowiem.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. W pracy górnika eksploatacji podziemnej niezbędna
jest wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Górnik eksploatacji podziemnej jest odpowiedzialny 
za transport urobku kopalnianego na powierzchnię.
3. Górnik eksploatacji podziemnej nie posługuje się 
w pracy ciężkim sprzętem i specjalistycznymi maszynami.
4. Głównym czynnikiem zagrażającym życiu w pracy górnika eksploatacji podziemnej jest wybuch metanu.
5. Górnik eksploatacji podziemnej nie odpowiada
za wykonywanie planu wydobycia.
6. Górnik eksploatacji podziemnej powinien cieszyć się bardzo dobrym zdrowiem. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik