. test
Monter-mechatronik (742114)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/742114/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą zmotywowaną do ciągłego aktualizowania wiedzy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Bez problemu wykonuję prace wymagające precyzji i dokładności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię poznawać istotę działania różnych mechanizmów.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Swoje zainteresowania mogę określić jako techniczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę bez znużenia wykonywać czynności rutynowe, powtarzające się.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam lęku wysokości.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię uczyć się matematyki i fizyki.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemu z potliwością dłoni.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię przewidywać konsekwencje podejmowanych
przez siebie czynności.
Zobacz swoje odpowiedzi
Lubię przewidywać konsekwencje podejmowanych przez siebie czynności.
Nie mam problemu z potliwością dłoni.
Lubię uczyć się matematyki i fizyki.
Nie mam lęku wysokości.
Mogę bez znużenia wykonywać czynności rutynowe, powtarzające się.
Swoje zainteresowania mogę określić jako techniczne.
Lubię poznawać istotę działania różnych mechanizmów.
Bez problemu wykonuję prace wymagające precyzji i dokładności.
Jestem osobą zmotywowaną do ciągłego aktualizowania wiedzy.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi