. test
Technik awionik (315316)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/315316/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż, które systemy
nie należą
do awioniki samolotu:
Quiz nr 5
POKŁADOWE
SYSTEMY
POMIAROWE
ELEKTRONICZNE
SYSTEMY
STEROWANIA LOTEM
TRANSPORTOWY
SYSTEM
TAŚMOWY
ELEKTRONICZNE
SYSTEMY
POKŁADOWE
LEKKOMYŚLNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
OPERATYWNOŚĆ
OPANOWANIE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która
uniemożliwia pracę
w zawodzie technika awioniki:
BIEGŁA
ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
UMIEJĘTNOŚĆ PRACY
W TRUDNYCH
WARUNKACH
UMIEJĘTNOŚĆ
PRACY
POD PRESJĄ CZASU
PRAWO
JAZDY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż umiejętność,
której posiadanie
nie jest konieczne w pracy
technika awioniki:
RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ
ZAKRĘTOMIERZ
KAMERA
RADAR
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż urządzenie, które
nie należy do elementów
awioniki samolotu:
DOBIERANIE NARZĘDZI
DO NAPRAWY
URZĄDZEŃ AWIONIKI
DIAGNOZA STANU
UKŁADÓW I URZĄDZEŃ
AWIONICZNYCH
SPORZĄDZANIE
DOKUMENTACJI
TECHNICZNO
-OBSŁUGOWEJ
STEROWANIE
RUCHEM
POWIETRZNYM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż, co nie należy
do obowiązków
technika awioniki:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi