EDUKACJA WYCHOWANIE FIZYCZNE
Sporty całego życia i wypoczynek
3
Q/3/EWF/9/5
Rozwiąż wykreślankę
i powtórz zwroty
związane
ze sportem.
Znajdź i zaznacz wyrazy przedstawione na obrazkach
Znajdź i zaznacz wyrazy przedstawione na obrazkach
Znajdź i zaznacz wyrazy przedstawione na obrazkach
Jak widzisz, sport
to nie tylko zabawa,
ale też nauka.