. test
Technik mechanik
Quiz nr 4: Suwak

M/311504/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika mechanika. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie motoryzacją, budową maszyn i urządzeń. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas
obsługuje się specjalistyczne maszyny i narzędzia. Postaraj się znaleźć
taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi
zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika mechanika. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie motoryzacją, budową maszyn i urządzeń. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas
obsługuje się specjalistyczne maszyny i narzędzia. Spróbuj poszukać
zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika mechanika. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie motoryzacją, budową maszyn
i urządzeń. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały
czas obsługuje się specjalistyczne maszyny i narzędzia. Możesz brać
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 

 Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik mechanik. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie motoryzacją, budową maszyn i urządzeń. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas
obsługuje się specjalistyczne maszyny i narzędzia. Uzyskany wynik
może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!