. test
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Quiz nr 4: Suwak

M/812107/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń odlewniczych.
Praca w danym zawodzie charakteryzuje się nieustannym  kontaktem
z różnymi maszynami, w związku z tym przydatne są zainteresowania
techniczne. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych podczas swojej pracy wykonuje również obliczenia, więc przydatne są uzdolnienia matematyczne. Ważne jest posiadanie zainteresowań związanych z fizyką i chemią.
Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem operator maszyn i urządzeń odlewniczych.
Praca w danym zawodzie charakteryzuje się nieustannym  kontaktem
z różnymi maszynami, w związku z tym przydatne są zainteresowania
techniczne. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych podczas swojej pracy wykonuje również obliczenia, więc przydatne są uzdolnienia matematyczne. Ważne jest posiadanie zainteresowań związanych z fizyką i chemią.
Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Praca w danym zawodzie charakteryzuje się nieustannym  kontaktem z różnymi maszynami, w związku z tym przydatne są
zainteresowania techniczne. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
podczas swojej pracy wykonuje również obliczenia, więc przydatne
są uzdolnienia matematyczne. Ważne jest posiadanie zainteresowań
związanych z fizyką i chemią. Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
 

 Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien operator maszyn i urządzeń odlewniczych.
Praca w danym zawodzie charakteryzuje się nieustannym  kontaktem
z różnymi maszynami, w związku z tym przydatne są zainteresowania
techniczne. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych podczas
swojej pracy wykonuje również obliczenia, więc przydatne są uzdolnienia matematyczne. Ważne jest posiadanie zainteresowań związanych
z fizyką i chemią. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś
wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!