. test
Technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym (311407)        Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/311407/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się koleją i transportem kolejowym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię planować swoje działania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Ciekawią mnie nowoczesne technologie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować zarówno w pomieszczeniu
jak i na zewnątrz.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Logistyka transportu bardzo mnie interesuje.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w trudnych sytuacjach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą odpowiedzialną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemów z punktualnością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania techniczne związane z budową
różnych maszyn i urządzeń.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam zainteresowania techniczne związane z budową różnych maszyn i urządzeń.
Nie mam problemów z punktualnością.
Jestem osobą odpowiedzialną.
Dobrze radzę sobie w trudnych sytuacjach.
Logistyka transportu bardzo mnie interesuje.
Mogę pracować zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz.
Ciekawią mnie nowoczesne technologie.
Lubię planować swoje działania.
Interesuję się koleją i transportem kolejowym.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi