. test
Monter mechatronik (742114)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/742114/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter-mechatronik często wykonuje
 swoją pracę w pozycji wymuszonej.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Monter-mechatronik w swojej pracy narażony 
jest na działanie fal elektromagnetycznych 
oraz promieni rentgenowskich.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Monterem-mechatronikiem może zostać 
tylko osoba, która ukończyła technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Lęk wysokości, wzmożona potliwość i choroby przewlekłe skóry i rąk, stanowią niektóre 
z przeciwwskazań do wykonywania 
zawodu montera-mechatronika.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Aby zostać monterem-mechatronikiem 
należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji M.18.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W zawodzie monter-mechatronik 
niezbędne są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter-mechatronik często wykonuje swoją pracę 
w pozycji wymuszonej.
2. Monter-mechatronik w swojej pracy narażony 
jest na działanie fal elektromagnetycznych 
oraz promieni rentgenowskich.
3. Monterem-mechatronikiem może zostać tylko osoba, 
która ukończyła technikum.
4. Lęk wysokości, wzmożona potliwość i choroby przewlekłe skóry i rąk, stanowią niektóre 
z przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
montera-mechatronika.
5. Aby zostać monterem-mechatronikiem należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
w zakresie kwalifikacji M.18.
6. W zawodzie monter-mechatronik niezbędne 
są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik