. test
Technik sterylizacji medycznej (321104)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
Z/321104/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Spostrzegawczość to moja mocna strona.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Uważam, że mam dobrą pamięć.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemów z koncentracją uwagi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam bardzo dobry wzrok, potrafię dostrzec
najdrobniejsze szczegóły.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Powierzone mi zadania wykonuję dokładnie i precyzyjnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się naukami ścisłymi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę wykonywać swoją pracę na stojąco.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wykonywanie czynności monotonnych nie męczy mnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię podporządkować się określonym zasadom i regułom.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Potrafię podporządkować się określonym zasadom i regułom.
Wykonywanie czynności monotonnych nie męczy mnie.
Mogę wykonywać swoją pracę na stojąco.
Interesuję się naukami ścisłymi.
Powierzone mi zadania wykonuję dokładnie i precyzyjnie.
Mam bardzo dobry wzrok, potrafię dostrzec najdrobniejsze szczegóły.
Nie mam problemów z koncentracją uwagi.
Uważam, że mam dobrą pamięć.
Spostrzegawczość to moja mocna strona.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi