. test
Asystent osoby
niepełnosprawnej
Quiz nr 4: Suwak

Z/341201/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem asystenta osoby niepełnosprawnej.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie problematyką niepełnosprawności. Niezbędna jest w tym zawodzie chęć pomocy

człowiekowi oraz optymizm; wiara w to, że dzięki odpowiedniemu wsparciu

osoba z niepełnosprawnością może osiągnąć wysoką jakość życia.

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań

związanych z zawodem asystenta osoby niepełnosprawnej.

 Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

problematyką niepełnosprawności. Niezbędna jest w tym zawodzie

chęć pomocy człowiekowi oraz optymizm; wiara w to, że dzięki

odpowiedniemu wsparciu osoba z niepełnosprawnością

może osiągnąć wysoką jakość życia. Spróbuj poszukać zawodu,

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 
Przejdź do kolejnego quizu!
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom

 zainteresowań związanych z zawodem asystenta osoby niepełnosprawnej.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie problematyką niepełnosprawności. Niezbędna jest w tym zawodzie chęć pomocy

człowiekowi oraz optymizm; wiara w to, że dzięki odpowiedniemu

wsparciu osoba z niepełnosprawnością może osiągnąć wysoką

jakość życia. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien asystent osoby

niepełnosprawnej. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują

zainteresowanie problematyką niepełnosprawności. 

Niezbędna jest w tym zawodzie chęć pomocy człowiekowi

oraz optymizm; wiara w to, że dzięki odpowiedniemu wsparciu

osoba z niepełnosprawnością może osiągnąć wysoką jakość życia.

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!