. test
Technik weterynarii (324002)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/324002/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż, który z Inspektoratów
Weterynaryjnych nie istnieje:
Quiz nr 5
GŁÓWNY
WOJEWÓDZKI
MIEJSKI
POWIATOWY
SZKOŁA
POLICEALNA
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
GIMNAZJUM
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż szkołę,
w której można zdobyć
zawód technika weterynarii:
FIRMA
FARMACEUTYCZNA
PRODUKUJĄCA
LEKI DLA ZWIERZĄT
HODOWLA
ZWIERZĄT
GABINET
WETERYNARYJNY
GABINET
LEKARSKI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż miejsce,
w którym technik weterynarii
nie znajdzie zatrudnienia:
ZARZĄDZANIE
PEDAGOGIKA
BEHAWIORYSTYKA
ZWIERZĄT
POLITOLOGIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż kierunek studiów,
który zwiększy możliwości
rozwoju w zawodzie
technik weterynarii:
ŁAGODNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
KREATYWNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż, która z podanych
cech charakteru, nie jest
konieczna przy wykonywaniu
zawodu technika weterynarii:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi