. test
Opiekun w domu pomocy społecznej (341203)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/341203/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest zazwyczaj
wykorzystywane w pracy
przez opiekuna w domu
pomocy społecznej:
Quiz nr 5
TELEFON
CIŚNIENIOMIERZ
STETOSKOP
KOMPUTER
PRZEBOJOWOŚĆ
EMPATIA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZARADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Zaznacz cechę,
która nie jest niezbędna,
aby dobrze wykonywać
zawód opiekun w domu
pomocy społecznej:
PROWADZENIE
DOKUMENTACJI
PODOPIECZNYCH
ORGANIZOWANIE
CZASU WOLNEGO
KONTAKT
Z RODZINĄ
SPRZĄTANIE
W DOMU
PODOPIECZNEGO
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków zawodowych
opiekuna w domu
pomocy społecznej:
PRACA
NA ZEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ
PRACA
W HAŁASIE
PRACA
WEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ
PRACA
SIEDZĄCA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż dominujący
charakter pracy opiekuna
w domu pomocy społecznej:
ZARZĄDZANIE

SOCJOLOGIA
FILOZOFIA
PRACA
SOCJALNA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu opiekun
w domu pomocy społecznej
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi