. test
M/811101/Q/K/6
Rozwiąż 
KRZYŻÓWKĘ
i sprawdź swoje 
wiadomości
związane 
z tym zawodem.

Górnik eksploatacji podziemnej (811101) 
Quiz nr 6: Krzyżówka
Quiz nr: 6
Klikaj na cyferki, żeby przeczytać pytania 
i wpisz hasła do krzyżówki.
Quiz nr: 6
Gratulacje!
Cierpliwość 
jest często kluczem 
do zawodowego 
sukcesu.