. test
Ogrodnik (611303)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/611303/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu ogrodnik:
Quiz nr 5
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
ODWAGA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA SZYBKIE
TEMPO PRACY
ZAINTERESOWANIA
PRZYRODNICZE
SPRAWNOŚĆ
MANUALNA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód ogrodnik:
POLA
PARKI
MAGAZYNY
LASY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż miejsce,
nie będące miejscem
pracy ogrodnika:
KWALIFIKACJA
R.5
OBSZAR ROLNICZO-
-LEŚNY Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA
KWALIFIKACJA
R.18
NUMER
ZAWODU
611303
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Które z określeń
nie odnosi się do kwalifikacji
zdobywanych przez ogrodnika:
NARAŻENIE
NA WYSTĘPOWANIE
ALERGENÓW
(GRZYBY, PLEŚNIE)
PRACA W MIEJSCACH
O ZMIENNEJ
WILGOTNOŚCI
POWIETRZA
PRACA W MIEJSCACH
O PODWYŻSZONEJ
TEMPERATURZE
PRACA W BLISKIM
KONTAKCIE Z DRUGIM
CZŁOWIEKIEM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Co nie pasuje do opisu
charakteru pracy ogrodnika:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi