. test
Technik budownictwa
Quiz nr 4: Suwak

B/311204/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź
Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem technika budownictwa.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

budownictwem, techniką i zagadnieniami inżynieryjnymi.

Niezbędne są również zainteresowania projektowaniem i architekturą.

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań

związanych z zawodem technika budownictwa.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

budownictwem, techniką i zagadnieniami inżynieryjnymi.

Niezbędne są również zainteresowania projektowaniem i architekturą.

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z technika budownictwa.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

budownictwem, techniką i zagadnieniami inżynieryjnymi.

Niezbędne są również zainteresowania projektowaniem i architekturą.

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

 

Przejdź do kolejnego quizu!
Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik budownictwa.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

budownictwem, techniką i zagadnieniami inżynieryjnymi.

Niezbędne są również zainteresowania projektowaniem i architekturą.

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!