. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik mechanizacji rolnictwa (311512) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
M/311512/Q/PL/7
Quiz nr: 6
DOJARKA
KOMBAJN
AGREGAT
UPRAWOWY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
TRAKTOR
OPRYSKIWACZ
ŁADOWACZ
CZOŁOWY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!