. test
Technik gazownictwa (311913)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/311913/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Do  zadań zawodowych osoby pracującej 
jako technik gazownictwa należy między innymi organizacja robót związanych z budową 
sieci gazowych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik gazownictwa może podjąć pracę
między innymi w przedsiębiorstwach 
wytwarzających oraz przetwarzających 
paliwa gazowe.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Aby uzyskać zawód technik gazownictwa 
należy ukończyć Szkołę Policealną. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Liczba godzin przeznaczona 
na kształcenie w ramach danego zawodu 
wynosi łącznie 880h.  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Zaburzenie zmysłu powonienia 
nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania
 pracy jako technik gazownictwa.   
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W celu uzyskania zawodu 
technik gazownictwa należy zdobyć 
kwalifikację B.23 B.24.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Do  zadań zawodowych osoby pracującej jako technik gazownictwa  należy między innymi organizacja robót związanych z budową sieci gazowych. 
2. Technik gazownictwa może podjąć pracę 
między innymi w przedsiębiorstwach wytwarzających
oraz przetwarzających paliwa gazowe. 
3. Aby uzyskać zawód technik gazownictwa należy ukończyć Szkołę Policealną.  
4. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie w ramach danego zawodu wynosi łącznie 880h.   
5. Zaburzenie zmysłu powonienia 
nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania pracy 
jako technik gazownictwa.    
6. W celu uzyskania zawodu technik gazownictwa 
należy zdobyć kwalifikację B.23 B.24. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik