. test
Higienistka stomatologiczna (325102) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
Z/325102/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Podstawowe miejsca pracy 
higienistek to
Praca higienistki stomatologicznej 
wiąże się z zabiegami przy pacjentach
ośrodki zdrowia, gabinety 
stomatologiczne, państwowe i prywatne 
kliniki stomatologiczne
i prowadzeniem dokumentacji 
rachunkowej.
gabinety kosmetyczne, ośrodki SPA 
i centra fitness.
i samodzielnym wykonywaniu 
np. piaskowania, fluoryzacji, 
lakierowania, wybielania.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Rolą higienistki stomatologicznej 
jest dokumentowanie zużycia leków 
i materiałów
Demonstrowanie ćwiczeń ortodontycznych
i wykonywanie ich z pacjentem to zadanie higienistki stomatologicznej.
nie są zadaniem higienistki 
stomatologicznej.
i ich sprzedaż.
oraz sporządzanie zapotrzebowania na nie.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Higienistka stomatologiczna edukuje różne grupy społeczne
na temat zdrowia i higieny jamy ustnej.
na temat zużywania się części 
eksploatacyjnych maszyn.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.