. test
Mechanik maszyn
i urządzeń drogowych 
Quiz nr 4: Suwak

B/834201/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań związanych
z zawodem mechanika maszyn i urządzeń drogowych. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie budownictwem
i drogownictwem i lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni mimo zmieniających się warunków pogodowych. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, w pracy wykorzystuje się różne maszyny
i urządzenia. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem mechanika maszyn i urządzeń drogowych.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie budownictwem
i drogownictwem i lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni mimo zmieniających się warunków pogodowych. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, w pracy wykorzystuje się różne maszyny
i urządzenia. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie
zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  
zainteresowań związanych z zawodem mechanika maszyn i urządzeń
drogowych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie budownictwem i drogownictwem i lubią spędzać czas na otwartej
przestrzeni mimo zmieniających się warunków pogodowych.
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, w pracy wykorzystuje się różne maszyny i urządzenia. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien mechanik maszyn i urządzeń drogowych.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie budownictwem
i drogownictwem i lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni mimo zmieniających się warunków pogodowych. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, w pracy wykorzystuje się różne maszyny
i urządzenia. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!