. test
Technik pożarnictwa  (311919)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/311919/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technik pożarnictwa:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROMIENIOWANIE
RENTGENOWSKIE
MOŻLIWOŚĆ
POPARZEŃ
MOŻLIWOŚĆ
ZATRUCIA DYMEM
RYZYKO UPADKU
Z WYSOKOŚCI
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu, który
nie występuje w zawodzie
technik pożarnictwa jest:
OBSŁUGA
SPECJALISTYCZNEGO
SPRZĘTU RATOWNICZO-
-GAŚNICZEGO
WYKONYWANIE
DZIAŁAŃ
RATOWNICZYCH
PODCZAS POŻARÓW
ZARZĄDZANIE
DZIAŁANIAMI
RATOWNICZYMI
PROWADZENIE
DOKUMENTACJI
KSIĘGOWEJ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków
technika pożarnictwa:
EKSPLOZYMETR
BOSAK
SUWMIARKA
PIROMETR
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy technika pożarnictwa:
MARKETING
I ZARZĄDZANIE
ELEKTRONIKA
PRAWO
INŻYNIERIA
BEZPIECZEŃSTWA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
pożarnictwa znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi