. test
Technik elektronik (311408) 
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/311408/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik elektronik to osoba 
wykonująca swoją pracę
 w pomieszczeniach.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technika elektronika powinny 
cechować dokładność i systematyczność.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Jednym z miejsc pracy technika 
elektronika może być serwis AGD i RTV.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. By uzyskać zawód technika 
elektronika należy ukończyć Zasadniczą 
Szkołę Zawodową.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Upośledzenie umiarkowane i lekkie 
są przeciwwskazaniem do wykonywania 
zawodu technika elektronika.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Uruchamiania i regulowanie urządzeń 
elektronicznych to jeden z obowiązków 
zawodowych technika elektronika.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik elektronik to osoba wykonująca swoją 
pracę w pomieszczeniach.
2. Technika elektronika powinny cechować dokładność
 i systematyczność.
3. Jednym z miejsc pracy technika elektronika
może być serwis AGD i RTV.
4. By uzyskać zawód technika elektronika należy 
ukończyć Zasadniczą Szkołę Zawodową.
5. Upośledzenie umiarkowane i lekkie 
są przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu 
technika elektronika.
6. Uruchamiania i regulowanie urządzeń 
elektronicznych to jeden z obowiązków zawodowych technika elektronika.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ