. test
Asystent osoby niepełnosprawnej (341201)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/341201/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Z zawodu wyklucza nosicielstwo 
chorób zakaźnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej 
można zdobyć na kwalifikacyjnym 
kursie zawodowym.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Do zadań asystenta osoby 
niepełnosprawnej należy tylko wykonywanie 
czynności pielęgnacyjnych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Praca asystenta odbywa się w wielu 
miejscach – w zależności od potrzeb 
konkretnej osoby z niepełnosprawnością.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Praca z każdą osobą niepełnosprawną 
przebiega według takiego 
samego schematu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca asystenta polega na wspieraniu, 
nie na wyręczaniu osoby niepełnosprawnej, 
w wykonywaniu różnych czynności.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Z zawodu wyklucza nosicielstwo chorób zakaźnych.
2. Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej 
można zdobyć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
3. Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej 
należy tylko wykonywanie czynności pielęgnacyjnych.
4. Praca asystenta odbywa się w wielu miejscach 
– w zależności od potrzeb konkretnej 
osoby z niepełnosprawnością.
5. Praca z każdą osobą niepełnosprawną przebiega 
według takiego samego schematu.   
6. Praca asystent polega na wspieraniu, 
nie na wyręczaniu osoby niepełnosprawnej 
w wykonywaniu różnych czynności.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik