. test
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Quiz nr 4: Suwak

M/811102/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem górnika odkrywkowej

eksploatacji złóż. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują

zainteresowanie pracy w trudnych warunkach.

Niezbędne są również zainteresowania związane z metodami

wydobywania złóż, gdyż to właśnie w pracy górnika

jest głównym zadaniem. Postaraj się znaleźć taki zawód,

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom 

zainteresowań związanych z zawodem górnika odkrywkowej

eksploatacji złóż. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowanie pracy w trudnych warunkach.

Niezbędne są również zainteresowania związane z metodami

wydobywania złóż, gdyż to właśnie w pracy górnika

jest głównym zadaniem. Spróbuj poszukać zawodu,

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem górnika odkrywkowej

eksploatacji złóż. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują

zainteresowanie pracy w trudnych warunkach.

Niezbędne są również zainteresowania związane z metodami

wydobywania złóż, gdyż to właśnie w pracy górnika

jest głównym zadaniem. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


 Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien górnik odkrywkowej

eksploatacji złóż. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują

zainteresowanie pracy w trudnych warunkach.

Niezbędne są również zainteresowania związane z metodami

wydobywania złóż, gdyż to właśnie w pracy górnika

jest głównym zadaniem. Uzyskany wynik może wskazywać,

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!