. test
Technik rybołówstwa morskiego (315215)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/315215/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż przedmiot,
który nie jest utożsamiany
z zawodem technik
rybołówstwa morskiego:
Quiz nr 5
KALOSZE
SIECI RYBACKIE
OKULARY
KOTWICA
KOMUNIKATYWNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZARADNOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Zaznacz cechę, która
nie jest konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
rybołówstwa morskiego:
KLAUSTROFOBIA
ARACHNOFOBIA
ANEMIA
CHOROBA
MORSKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż, jaka choroba
wyklucza pracę jako technik
rybołówstwa morskiego:
ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA
RYBNEGO
MIĘDZYNARODOWE
STACJE
POŁOWOWE
FIRMY
LOGISTYCZNE
PORT
RYBACKI
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż miejsce, w którym
raczej nie znajdzie pracy technik
rybołówstwa morskiego:
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż szkołę, w której
można się kształcić
w zawodzie technik
rybołówstwa morskiego:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi