. test
Technik hutnik (311704)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/311704/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik hutnik:
Quiz nr 5
TERMINOWOŚĆ
CIERPLIWOŚĆ
KREATYWNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
GIMNAZJUM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu technik hutnik:
MŁOTEK
POLDI
PIEC
KADZIOWY
PIROMETR

KRÓTKOFALÓWKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot,
który nie jest zazwyczaj
wykorzystywany w pracy
przez technika hutnika:
PROWADZENIE
PROCESÓW
METALURGICZNYCH
ORAZ OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ METALI
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ METALI
UŻYTKOWANIE
PIECÓW
ODLEWNICZYCH
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
STOSOWANYCH
W PROCESACH
METALURGICZNYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności nie należy
do obowiązków zawodowych
technika hutnika:
HUTA METALI NIEŻELAZNYCH
BIURA PROJEKTOWE
PRZEMYSŁU
HUTNICZEGO
ZAKŁAD
METALURGICZNY
WARSZTAT
SAMOCHODOWY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Miejscem wykonywania
pracy przez technika
hutnika nie jest:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi