. test
Pszczelarz (612302)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/612302/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1.Zawód pszczelarz według rozporządzenia
MEN można zdobyć w Zasadniczej Szkole
Zawodowej oraz na Kursach Kwalifikacyjnych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Jednym z miejsc wykonywania pracy 
w zawodzie pszczelarz są m.in. przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji oraz przetwarzaniu 
miodu i innych produktów pszczelich.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Liczba godzin przeznaczona 
na kształcenie w ramach danego zawodu 
wynosi łącznie 800 h.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
pszczelarz po jej ukończeniu będzie umiał
m.in. dokonać oceny gospodarczego znaczenia
chowu oraz hodowli pszczół, oceniać
ekonomiczne warunki produkcji rolniczej.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W celu uzyskania zawodu pszczelarz 
wymagane jest tylko i wyłącznie uzyskanie
kwalifikacji R.4. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Podczas wykonywania danego zawodu
 przydatne są zainteresowania biologią.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Zawód pszczelarz według rozporządzenia MEN 
można zdobyć w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
oraz na Kursach Kwalifikacyjnych. 
2. Jednym z miejsc wykonywania pracy w zawodzie
pszczelarz są m.in. przedsiębiorstwa specjalizujące się 
w produkcji oraz przetwarzaniu miodu i  innych
produktów pszczelich. 
3. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie w ramach danego zawodu  wynosi łącznie 800 h. 
4. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz 
po jej ukończeniu będzie umiał m.in. dokonać oceny
gospodarczego znaczenia chowu oraz hodowli pszczół, oceniać ekonomiczne warunki produkcji rolniczej. 
5. W celu uzyskania zawodu pszczelarz wymagane 
jest tylko i wyłącznie uzyskanie kwalifikacji R.4.  
6. Podczas wykonywania danego zawodu 
przydatne są zainteresowania biologią. 
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ