. test
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (834201)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/834201/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się motoryzacją.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas aktywnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Praca w zmieniających się warunkach atmosferycznych
nie jest dla mnie problemem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę problemu, by w pracy obsługiwać różnego rodzaju maszyny i narzędzia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne zadania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających
szybkiego działania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem pracowity/a i dobrze zorganizowany/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesują mnie nowe technologie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania związane  z techniką i budową maszyn.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam zainteresowania związane  z techniką i budową maszyn.
Interesują mnie nowe technologie.
Jestem pracowity/a i dobrze zorganizowany/a.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego działania.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne zadania.
Nie widzę problemu, by w pracy obsługiwać różnego rodzaju maszyny i narzędzia.
Praca w zmieniających się warunkach atmosferycznych nie jest dla mnie problemem.
Lubię spędzać czas aktywnie. 
Interesuję się motoryzacją.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi