. test
Stroiciel fortepianów i pianin (311933)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
S/311933/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Praca stroiciela jest pracą z przedmiotami, 
ale bardzo istotny jest w niej dobry 
kontakt z  innymi ludźmi.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
 2. Praca w kurzu, kontakcie z odczynnikami 
chemicznymi oraz narażenia na stępienie 
słuchu - to czynniki szkodliwe typowe 
dla pracy stroiciela.   
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Stroiciel pianin i fortepianów 
nie musi mieć dobrego słuchu -  w jego zawodzie 
liczy się przede wszystkim zręczność palców.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W technikum dla stroicieli 
pianin i fortepianów może uczyć się jedynie 
osoba, która ukończyła szkołę muzyczną.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Kwalifikację S.8 można zdobyć 
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Precyzja, cierpliwość i dokładność 
– to dewizy zawodowe stroiciela 
fortepianów i pianin.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Praca stroiciela jest pracą z przedmiotami, 
ale bardzo istotny jest w niej dobry kontakt 
z innymi ludźmi.
2. Praca w kurzu, kontakcie z odczynnikami chemicznymi oraz narażenia na stępienie słuchu - to czynniki szkodliwe typowe dla pracy stroiciela.                
3. Stroiciel pianin i fortepianów nie musi mieć dobrego słuchu -  w jego zawodzie liczy się przede wszystkim zręczność palców.
4. W technikum dla stroicieli pianin i fortepianów 
może uczyć się jedynie osoba, która ukończyła 
szkołę muzyczną.
5. Kwalifikację S.8 można zdobyć na kwalifikacyjnym
kursie zawodowym.      
6. Precyzja, cierpliwość i dokładność – to dewizy zawodowe stroiciela fortepianów i pianin.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik