W tym quizie poćwiczysz
odejmowanie w zakresie do 5.
EDUKACJA MATEMATYCZNA   Liczenie i sprawność rachunkowa

Q/1/MAT/4/90

1
Wybierz działanie,
którego wynik
usłyszysz.
START
PUNKTY
{%suma%}
Zdobyto {%suma%} punktów
na 7 możliwych do zdobycia.