. test
Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej (311930)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/311930/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie stanowi dla mnie problemu, gdy muszę wykonywać
 jakieś zadania w trudnych warunkach, np. przy dużym
 natężeniu hałasu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Interesuję się zagadnieniami technicznymi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Ciekawią mnie zagadnienia związane z ekologią.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię sport i różne formy aktywności fizycznej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuje mnie, w jaki sposób funkcjonują różne
 źródła energii odnawialnej – pompy ciepła, 
instalacje solarne, piece na biomasę.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowymi technologiami, bo uważam,
że mi to potrzebne do przyszłej pracy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię naprawiać, montować, składać różne urządzenia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę o sobie powiedzieć, że mam zdolności organizacyjne
i łatwo dogaduję się z innymi ludźmi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Swoją kondycję fizyczną oceniam bardzo wysoko.
Zobacz swoje odpowiedzi
Swoją kondycję fizyczną oceniam bardzo wysoko.
Mogę o sobie powiedzieć, że mam zdolności organizacyjne i łatwo
dogaduję się z innymi ludźmi.
Lubię naprawiać, montować, składać różne urządzenia.
Interesuję się nowymi technologiami, bo uważam, że mi to potrzebne do przyszłej pracy.
Interesuje mnie, w jaki sposób funkcjonują różne źródła energii odnawialnej – pompy ciepła,
instalacje solarne, piece na biomasę.
Lubię sport i różne formy aktywności fizycznej.
Ciekawią mnie zagadnienia związane z ekologią.
Interesuję się zagadnieniami technicznymi.
Nie stanowi dla mnie problemu, gdy muszę wykonywać jakieś zadania w trudnych warunkach,
np. przy dużym natężeniu hałasu.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi