. test
Pszczelarz (612302) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
R/612302/Q/PL/7
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6
DEKRYSTALIZATOR
DŁUTO
PASIECZNE
URZĄDZENIE DO
KREMOWANIA MIODU
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
MIODARKA
ROJNICA
PODKURZACZ
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!