. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik awionik (315316)
Quiz nr 7: Połącz liniami
E/315316/Q/PL/7
Quiz nr: 6
RADAR
KOMPUTER
POKŁADOWY
PALIWOMIERZ
LOTNICZY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
WOLTOMIERZ
ZAKRĘTOMIERZ
WARIOMETR
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!