. test
Elektromechanik pojazdów 
samochodowych (741203)     Quiz nr 6: Połącz zdania
M/741203/Q/PZ/6
Quiz nr: 6
Zdobycie kwalifikacji M.12
Elektromechanik pojazdów samochodowych
musi być stale na bieżąco z nowinkami technicznymi, uaktualniać swoją 
wiedzę; zmiana technologii wpływa 
na jego warsztat pracy.
nie jest wystarczające do zdobycia 
zawodu elektromechanika pojazdów
 samochodowych. Trzeba uzupełnić wykształcenie o kwalifikację M.18.
jest wystarczające do zdobycia zawodu elektromechanika pojazdów 
samochodowych.
wystarczy, że opanuje podstawową 
wiedzę w szkole- to wystarczy mu, aby całe życie być specjalistą w zawodzie – pewne zasady są przecież niezmienne.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Elektromechanikiem pojazdów samochodowych można zostać
Pracując w swoim zawodzie elektromechanik
po ukończeniu zasadniczej szkoły 
zawodowej albo zdobywając kwalifikacje
 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
tylko po ukończeniu szkoły policealnej 
lub technikum.
narażony jest na duże ryzyko zranień.
narażony jest na działanie pola elektromagnetycznego.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Praca elektromechanika pojazdów samochodowych
jest pracą z przedmiotami, ale ważna 
jest w niej również umiejętność 
współpracy z innymi ludźmi.
jest  idealna dla osób, które nie lubią kontaktować się, współpracować z innymi.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.