. test
Opiekun w domu pomocy społecznej (341203)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/341203/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Opiekun w domu pomocy 
społecznej organizuje czas wolny 
swoim podopiecznym.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Jednym z zadań zawodowych opiekuna 
w domu pomocy społecznej 
jest prowadzenie kompletnej 
dokumentacji podopiecznego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Opiekun w domu pomocy społecznej 
nie musi dbać o kontakty 
z rodziną podopiecznego.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Opiekun w domu pomocy 
społecznej powinien być otwarty 
i empatyczny.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W swojej codziennej pracy opiekun 
w domu pomocy społecznej korzysta 
z wielu specjalistycznych maszyn i urządzeń.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Do obowiązków opiekuna 
w domu pomocy społecznej należy 
między innymi sporządzanie indywidualnych 
planów pracy z podopiecznym.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Opiekun w domu pomocy społecznej organizuje czas wolny swoim podopiecznym.
2. Jednym z zadań zawodowych opiekuna w domu
pomocy społecznej jest prowadzenie kompletnej dokumentacji podopiecznego.
3.Opiekun w domu pomocy społecznej nie musi dbać 
o kontakty z rodziną podopiecznego.
4. Opiekun w domu pomocy społecznej powinien 
być otwarty i empatyczny.
5. W swojej codziennej pracy opiekun w domu pomocy społecznej korzysta z wielu specjalistycznych 
maszyn i urządzeń.
6. Do obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej należy między innymi sporządzanie indywidualnych planów pracy z podopiecznym. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik