. test
Technik dróg i mostów kolejowych (311207)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/311207/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik dróg i mostów kolejowych
może oceniać stan techniczny
dróg i mostów kolejowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Osoba pracująca w zawodzie technik dróg
i mostów kolejowych powinien charakteryzować się
bardzo dobrym stanem zdrowia.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik dróg i mostów kolejowych
pracuje tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Wady postawy mogą być przeciwwskazaniem
do pracy w zawodzie technik dróg
i mostów kolejowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik dróg i mostów kolejowych
zajmuje się wyłącznie realizacją gotowych
projektów dróg i mostów kolejowych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik dróg i mostów kolejowych
pracuje w zmiennych warunkach
atmosferycznych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik

1. Technik dróg i mostów kolejowych może oceniać

stan techniczny dróg i mostów kolejowych.

2. Osoba pracująca w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych powinien charakteryzować się

bardzo dobrym stanem zdrowia.

3. Technik dróg i mostów kolejowych pracuje

tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Wady postawy mogą być przeciwwskazaniem

do pracy w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych.

5. Technik dróg i mostów kolejowych zajmuje się

wyłącznie realizacją gotowych projektów dróg

i mostów kolejowych.

6. Technik dróg i mostów kolejowych pracuje

w zmiennych warunkach atmosferycznych.

PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik