. test
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż (811102)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/811102/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Osoba wykonująca zawód górnika 
odkrywkowej eksploatacji złóż powinna 
umieć rozróżniać rodzaje złóż.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Wydobycie złóż kopalnianych to główne
 zadanie zawodowe górnika odkrywkowej 
eksploatacji złóż.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
 jest zobowiązany do wykonywania 
planów wydobycia.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Górnik  odkrywkowej eksploatacji 
złóż zna i potrafi obsługiwać maszyny 
stosowane do wydobycia złóż.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Górnik może dokonywać kontroli 
jakości wydobywanych kruszyw.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca górnika odkrywkowej 
eksploatacji złóż zazwyczaj wykonywana 
jest indywidualnie lub w małych zespołach.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Osoba wykonująca zawód górnika odkrywkowej eksploatacji złóż powinna umieć rozróżniać rodzaje złóż.
2. Wydobycie złóż kopalnianych to główne zadanie zawodowe górnika odkrywkowej eksploatacji złóż.
3. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 
jest zobowiązany do wykonywania planów wydobycia.
4. Górnik  odkrywkowej eksploatacji złóż zna i potrafi obsługiwać maszyny stosowane do wydobycia złóż. 

5. Górnik może dokonywać kontroli jakości

wydobywanych kruszyw.

6. Praca górnika odkrywkowej eksploatacji złóż 
zazwyczaj wykonywana jest indywidualnie 
lub w małych zespołach.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik