W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: dz.
2
Q/2/KOM/4/17
EDUKACJA KOMPUTEROWA    Świat liter i słów       
Instrukcja wpisywania na klawiaturze literki "dż".
Literkę "dż" wpiszemy
przez wciśnięcie klawisza "d",
a następnie jednoczesne naciśnięcie
klawisza "z" oraz klawisza "alt"
po prawej stronie. 
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
mię        y
pę        elek
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ysty
ety
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ban
wonek
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
insy
ownica
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: dz.
2
Q/2/KOM/4/18
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
okejka
em
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
in
pienią       e
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
iadek
ungla
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ry
kukury        a
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.