W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: dz, dzi.
2
Q/2/KOM/4/15
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
Instrukcja wpisywania na klawiaturze literki "dź".
Literkę "dź" wpiszemy
przez wciśnięcie klawisza "d",
a następnie jednoczesne naciśnięcie
klawisza "x" oraz klawisza "alt"
po prawej stronie. 
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
żołą
łó
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ban
won
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
wig
nie        wie
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
pę        el
mię        y
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: dz, dzi.
2
Q/2/KOM/4/16
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
śle
powó
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
kukury        a
eci
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
adek
ewczynka
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
pienią        e
k
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.