. test
Blacharz (721301)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/721301/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu blacharz:
Quiz nr 5
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
PODSTAWOWA
OFIARNOŚĆ
ZAINTERESOWANIA
TECHNICZNE
SPRAWNOŚĆ
MANUALNA
WYTRZYMAŁOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód blacharz:
HALE
FABRYCZNE
WARSZTATY
BLACHARSKIE
OBIEKTY
BUDOWLANE
STUDZIENKI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Miejscem wykonywania
pracy przez blacharza nie są:
RYZYKO
UPADKU
Z WYSOKOŚCI
NARAŻENIE
NA ZRANIENIA
ZMIENNA
WILGOTNOŚĆ
POWIETRZA
W MIEJSCU PRACY
NARAŻENIE
NA HAŁAS
I WIBRACJE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu podczas wykonywania
obowiązków zawodowych
przez blacharza nie jest:
GILOTYNA
ZWIJARKA
WALCOWA
GIĘTARKA
MULTIMETR
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Którego z narzędzi
nie wykorzystuje w swojej
pracy blacharz:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi