. test
Florysta (343203)          Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/343203 /Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się zagadnieniami związanymi z tworzeniem
kompozycji kwiatowych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię wykonywać prace o charakterze manualnym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą kreatywną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię nawiązywać różnorodne kontakty.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Umiem planować swoją pracę pod kątem potrzebnych narzędzi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię wykonywać bukiety według ściśle określonych
kanonów kolorystycznych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę wykonywać pracę przez kilka godzin w pozycji stojącej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W domu lubię pielęgnować kwiaty.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Rozwijanie moich kompetencji w obszarze tworzenia
bukietów jest dla mnie istotne.
Zobacz swoje odpowiedzi
Rozwijanie moich kompetencji w obszarze tworzenia bukietów jest dla mnie istotne.
W domu lubię pielęgnować kwiaty.
Mogę wykonywać pracę przez kilka godzin w pozycji stojącej.
Potrafię wykonywać bukiety według ściśle określonych kanonów kolorystycznych.
Umiem planować swoją pracę pod kątem potrzebnych narzędzi.
Potrafię nawiązywać różnorodne kontakty.
Jestem osobą kreatywną.
Lubię wykonywać prace o charakterze manualnym.
Interesuję się zagadnieniami związanymi z tworzeniem kompozycji kwiatowych. 
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi