. test
Elektryk (741103)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/741103/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu elektryk:
Quiz nr 5
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
GIMNAZJUM
ELEKTROWNIE
I ZAKŁADY ENERGETYCZNE
SALON
FRYZJERSKI
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY
ZAKŁAD
KALETNICZY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż miejsce,
w którym elektryk może
znaleźć zatrudnienie:
SUBSTANCJE
CHEMICZNE
WCHODZĄCE W SKŁAD
FARB DRUKARSKICH
ŻYWICE SYNTETYCZNE
I ALDEHYDY
WYSTĘPUJĄCE
W PŁYTACH OSB
PYŁ
DREWNA
ZAGROŻENIE
PORAŻENIEM
PRĄDEM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu,
który występuje
w zawodzie elektryka jest:
WAŁEK
MALARSKI
SZLIFIERKA
MIERNIK
PISTOLET
LAKIERNICZY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wybierz narzędzie
lub urządzenie, które jest
często wykorzystywane
przez elektryka:
DOKŁADNOŚĆ
PODZIELNOŚĆ UWAGI
WYTRZYMAŁOŚĆ
PRZEBOJOWOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód elektryka:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi