. test
Opiekun w domu pomocy społecznej (341203)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
Z/341203/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się rozwojem człowieka i zmianami,
jakie zachodzą w życiu. 
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać wolny czas organizując różne
przedsięwzięcia dla innych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pomieszczeniu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się medycyną i rehabilitacją.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię przebywać z w towarzystwie starszych ludzi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających kontaktu
z drugim człowiekiem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem życzliwa/y i skrupulatna/y.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W swojej pracy zawodowej chcę pracować wśród ludzi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Czytam publikacje z zakresu pedagogiki i socjologii.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Czytam publikacje z zakresu pedagogiki i socjologii.
W swojej pracy zawodowej chcę pracować wśród ludzi.
Jestem życzliwa/y i skrupulatna/y.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających kontaktu z drugim człowiekiem.
Lubię przebywać z w towarzystwie starszych ludzi.
Potrafię wczuć się w emocje innych ludzi.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pomieszczeniu.
Lubię spędzać wolny czas organizując różne przedsięwzięcia dla innych.
Interesuję się rozwojem człowieka i zmianami jakie zachodzą w życiu. 
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi