. test
M/731102/Q/SK/1
Mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych (731102) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Mech. automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 3 lata, kwalifikacja M.16
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna